Pěvecký sbor „AVE“ vznikl při znovuotevření Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v září 1991. Jeho zakladatelem byl MgA. František Macek. Současný pěvecký sbor Ave tvoří studentky a studenti naší školy a jeho sbormistrem je od roku 2016 pan Michael Korbička. Sbor má v průběhu školního roku pravidelné zkoušky a víkendová soustředění. Svým zpěvem doprovází školní mše a slavnosti. Během roku uspořádá několik koncertů v různých koutech naší země.

V listopadu 2017 se sbor AVE účastnil poutě do Říma, kde se setkal s papežem Františkem a uspořádal koncert pro velvyslance a hosty v českém Nepomucenu.

V listopadu 2018 se sbor AVE účastnil výjezdu do Štrasburku - sídla Evropského parlamentu, na pozvání paní europoslankyně Michaely Šojdrové. Sbor zpíval při mši svaté v kryptě štrasburské katedrály a později při otevření výstavy ke 100 výročí republiky v Evropském parlamentu. Dále vystoupil na koncertech ve farnostech v Nezamyslicích a Nemoticích.

V listopadu 2019 se sbor účastnil Festivalu duchovní hudby na Velehradě a poté uspořádal i  několik koncertů ve farnostech (Spálov, Soběchleby, Telč, Šlapanov).

V listopadu 2021 proběhl velký koncert k třicátému výročí od znovuobnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v kostele sv. Mořice a v květnu 2022 zpíval sbor AVE ve Valdštejnských zahradách, v Senátu ČR, na pozvání paní senátorky Šárky Jelínkové. V měsíci květnu také proběhl velký koncert v Holešově, u příležitosti připomínky 30. výročí vzniku Charity Holešov.

Repertoár sboru je zaměřen na duchovní hudbu všech slohových období, od gregoriánského chorálu až po současnost. Posláním sboru je přinést lásku a pokoj do srdcí všem lidem.

  

Modlitba sboristy AVE:

„Ježíši Kriste, který jsi řekl, že jsi tam, kde se shromažďují dva nebo tři v tvém jménu, prosíme tě: stůj uprostřed nás a uděl nám svého Svatého Ducha jednoty, abychom ti zpěvem vzdávali chválu. Pomoz nám v rozvíjení talentu, kterým jsi nás obdaroval, nechť vydává stonásobné ovoce, aby naše služba byla milá tvému sluchu i sluchu tvých věrných. Andělé! Přidejte se k našim pozemským zpěvům a stůjte za námi, abychom jednou mohli spolu s vašimi sbory zazpívat před Božím trůnem. Amen“.