Pěvecký sbor „AVE“ vznikl při znovuotevření Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži v září 1991.
Jeho zakladatelem byl MgA. František Macek.

O pěveckých kvalitách a barevnosti zvuku sboru vypovídá náročný program na desítkách koncertů a festivalů u nás i v zahraničí: Mezi největší úspěchy patří bezesporu vítězství v mezinárodní soutěži katedrálních sborů a pěveckých škol ve francouzském městě Saint-Quentin v roce 2000. K 10. výročí založení školy natočil sbor CD — Salve, Regina. Vytříbená hlasová kultura je také zárukou pravidelné účasti na celonárodní pouti 5. července na Velehradě, která je přenášena Českým rozhlasem a Českou televizí.

Za zmínku rovněž stojí Diplom za I. místo na mezinárodním festivalu A. Tučapského v září 2005. Repertoár sboru je zaměřen na hudbu všech slohových období od gregoriánského chorálu až po současnost.

Od září 2012 přebírá otěže vedení sboru Mgr. Jakub Macek. V rámci projektu s Egbert gymnáziem v Münsterchwarzachu nastudoval a provedl koncertní provedení mše s orchestrem — „Benedictus Messe“ od Markuse Bizenhöfera napsána současným autorem ke 100. výročí obnovení kláštera v Münsterschwarzachu v Německu. V červnu 2012 se sbor AVE zúčastnil koncertního zájezdu a soustředění v Chorvatsku. A také celonárodní pouti 5. července na Velehadě.

S velkým ohlasem se setkává na adventních koncertech v různých farnostech arcidiecéze.

Za zmínku určitě stojí vystoupení na Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích a v poslední řadě ocenění stříbrného pásma na celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat 2014.

Od září 2016 převzal vedení sboru Dr. Michael Korbička, který jej řídí doposud.

V listopadu 2017 se sbor AVE účastnil poutě do Říma, kde se setkal s papežem Františkem. A uspořádal koncert pro velvyslance a hosty v českém Nepomucenu. Vše s velkým ohlasem.

V listopadu 2018 se sbor AVE účastnil výjezdu do Štrasburku - Evropského parlamentu - pod záštitou paní Mgr. Michaely Šojdrové. Sbor zpíval při mši svaté v kryptě štrasburské katedrály a později při otevření výstavy ke 100 výročí republiky. 

Modlitba sboristy AVE:

„Ježíši Kriste, který jsi řekl, že jsi tam, kde se shromažďují dva nebo tři v tvém jménu, prosíme tě: stůj uprostřed nás a uděl nám svého Svatého Ducha jednoty, abychom ti zpěvem vzdávali chválu. Pomoz nám v rozvíjení talentu, kterým jsi nás obdaroval, nechť vydává stonásobné ovoce, aby naše služba byla milá tvému sluchu i sluchu tvých věrných. Andělé! Přidejte se k našim pozemským zpěvům a stůjte za námi, abychom jednou mohli spolu s vašimi sbory zazpívat před Božím trůnem. Amen“.