Již druhým rokem funguje na naší škole roverský kmen. Navázali jsme na dlouholetou tradici, která byla několikrát přerušena. Jsme skupina skautů, ať už bývalých nebo stále činných, kteří se chtějí věnovat skautingu i přes týden, kdy bydlíme na internátě. Na našich pravidelných schůzkách hrajeme hry, čerpáme inspiraci od jiných oddílů pro ty naše a vyměňujeme si své nejen skautské zážitky a zkušenosti. Hlavně si ale užíváme skvělé atmosféry a společného zájmu.

Občas vyrazíme na nějakou výpravu do přírody či na nějakou jinou akci, abychom mohli ještě více rozšiřovat své obzory. Je mezi námi vítán každý, komu je blízká skautská myšlenka.

 

skauti