spaglogo

Kdo jsme?

Studentský parlament Arcibiskupského gymnázia (SPAG) je tvořen zástupci studentů z jednotlivých tříd. Každý zástupce třídy disponuje jedním hlasem, který uplatňuje při hlasování během zasedání SPAGu. V čele Studentského parlamentu stojí prezident, který dohlíží na průběh zasedání a fungování SPAGu. Jednotlivé oblasti mají na starosti ministři, kteří se starají o pořádání volnočasových akcí, sportovní vyžití nebo vedení financí. Studentský parlament má vlastní ústavu, na jejíž dodržování dohlíží prezident SPAGu. Zasedání SPAGu probíhá pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní a je přístupné všem zájemcům.

Co je náplní naší práce?

Studentský parlament hájí zájmy studentů v souladu se Školním řádem AG a Ústavou Studentského parlamentu. Mezi další aktivity SPAGu patří zajišťování některých volnočasových aktivit studentů, jako například čajových večerů, tematických dnů, soutěží ve zpěvu, sportovních soutěží nebo také školní akademie. Na tuto činnost nám finančně přispívá škola a několik sponzorů. Členové SPAGu se během školního roku účastní také víkendového setkání, během kterého se navzájem lépe poznávají a řeší společně důležité otázky fungování Studentského parlamentu.

K čemu je dobrý Studentský parlament?

Hlavní výhody Studentského parlamentu spatřujeme v podpoře studentů a komunikaci studentů s vedením školy. Důležité je pro nás také získávání zkušeností s organizací, obhajováním vlastních názorů, hledáním řešení problémů, vedením setkání na oficiální úrovni nebo zajišťováním hmotného zázemí.

O co nám jde?

Studentský parlament se snaží udržovat dobré vztahy mezi vedením školy a studenty. Zajímá nás také komfort studentů a náplň jejich volného času.

Zprávy ze zasedání SPAGu

Zápis SPAGu – 1. zasedání

Zápis SPAGu – 2. zasedání

Zápis SPAGu – 3. zasedání

Zápis SPAGu – 4. zasedání

Zápis SPAGu – 5. zasedání

Zápis SPAGu – 6. zasedání

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

spag1